goalunited - the football manager

Aktualizacja dla goalunited2009.III
Atmosfera
Reputacja

Trening

Na tej stronie można ustalić tygodniowy trening. Aktualizacja treningu przeprowadzana jest każdorazowo z nocy z niedzieli na poniedziałek, co oznacza, że efekty treningu są wtedy wyliczane. W trakcie tygodnia można zmieniać ustawienia treningu dowolną ilość razy - dla obliczenia treningu obowiązujące są ostatecznie ustawienia w chwili aktualizacji.

Dobry personel może wyraźnie polepszyć efektywność i pozwolić na intensywniejszy trening.

Trening zawodnika

Do dyspozycji jest 15 jednostek (kwadratów), które można przydzielić do dwóch z trzech zmiennych cech (forma i kondycja) oraz na osiem (umiejętności) zawodnika.

Intensywność treningu powinna być dopasowana do poziomu świeżości zawodników - intensywność treningu jest przedstawiona za pomocą pionowego wskaźnika na środku strony.

Szare trójkąty nie pokazują [#znuzenie_treningiem|znużenia treningiem]], tylko określają, jak intensywnie była trenowana dana umiejętność w przeciągu ostatnich 3 tygodni. Jest to mała wskazówka, aby móc ustawić zrównoważony i urozmaicony trening.

(Od Dziadka: Jeżeli trenowaliście przez 3 tygodnie na 2 kratki bronienie, to trójkąt będzie wskazywał 2 kratkę, a faktyczne znużenie może być równe od 6 do 8, po tych 3 tygodniach. Trening przy takim znużeniu będzie bardzo słaby). Jeżeli trenowaliście 1 tydzień na 9 kratek bronienia, a przez następne 2 tygodnie już nie, to trójkąt pokaże również 2 kratkę, z tym że, znużenie będzie bliskie zeru. Trening przy takim znużeniu, będzie prawie maksymalny). Dlatego, nie należy w żadnym wypadku utożsamiać tego trójkącika z znużeniem!)

Każda przydzielona jednostka treningu (zwana też kwadratem, kratką) kosztuje każdego uczestniczącego w treningu zawodnika (patrz punkt Kontuzje und Trening indywidualny) jeden punkt świeżości oraz zwiększa znużenie treningiem, ale przede wszystkim, zwiększa umiejętności zawodników.

Forma

Trening formy nie powoduje znużenia treningiem i forma należy tutaj do cech o zmiennych wartościach, jej trening funkcjonuje także trochę inaczej, niż trening umiejętności.

Efekt jest treningu formy, jest tylko w części widoczny od razu oraz skutkuje również w dłuższym przedziale czasu. Forma jest wyliczana w oparciu o indywidualną krzywą formy zawodnika, która składa się z celu formy oraz przedziału czasowego. Podczas każdej nocnej aktualizacji formy prawdopodobieństwo, że krzywa formy się zmieni, wynosi 25% (bez psychologa). Dotyczy to przypadków, w których krzywa formy danego zawodnika, nie została zmieniona w poprzednim tygodniu. Przy tym, cel formy jak i przedział czasu również zmieni się jak tendencja krzywej formy. Cel formy może leżeć w przedziale od 5 do 100 punktów, przy czym maksymalnie może się podwoić lub zostać podzielona na pół (np z 40 może skoczyć max. na 80 lub spaść min. na 20). Jest możliwe, że zawodnik nie osiągnie swojej poprzedniej formy, z powodu ponownej aktualizacji formy.

Negatywne zmiany krzywej formy mogą być zmniejszane poprzez dobrego psychologa i trening formy od czasu do czasu. Prawdopodobieństwo że gracze osiągną pozytywne dopasowanie krzywej formy wynoszą ok. 95%, jeżeli na trening formy przeznaczone zostanie 10 jednostek.

Od 10 sezonu, częstość zmian formy jest zależna również od wysokości doświadczenia. Doświadczeni zawodnicy są bardziej stabilni, podczas gdy forma niedoświadczonego zawodnika podlega częstszym i większym wahaniom.

Na formę ma wpływ także atmosfera i charakter, a także dłuższe przerwy między meczami.

 • formę powyżej 70 uznaje się jako dobrą
 • formę równą 50 uznaje się jako normalną
 • formę poniżej 30 uznaje się jako złą

Przez okazyjne treningi formy, można podnieść średnią formy zespołu. Forma ma bezpośredni wpływ na wyniki zawodników na boisku, i zalecamy aby mieć na nią oko.

Kondycja

Także kondycja należy do cech o zmiennych wartościach, jak również trening kondycji ma swój algorytm.

Aby osiągnąć względnie utrzymać wysoki pozom kondycji musi być ona stale trenowana.
Każdy zawodnik ma tak zwane konto kondycyjne, na które zapisywane są punkty kondycyjne. Na tym koncie są zapisane dodatnie punkty z ostatnich 3 tygodni. Za każdą jednostkę treningu przeznaczoną na trening kondycyjny zostaje dopisany jeden punkt oraz kolejne punkty za każdy rozegrany mecz (z wyjątkiem Zjednoczonych). Charakter „gorliwy” oraz trener kondycyjny mają pozytywny wpływ na konto kondycji. im wyższa kondycja zawodnika, tym więcej punktów potrzebuje aby ją zachować względnie zwiększyć. Podczas cotygodniowej aktualizacji, zebrane na koncie kondycyjnym punkty są porównywane do dotychczasowego poziomu kondycji zawodnika. Jeżeli bilans jest pozytywny, kondycja wzrasta, jeżeli ujemny - spada.

 • kondycja na poziomie 80 uznawana jest jako dobra i powinna być utrzymywana na tym poziomie
 • kondycja do 50 punktów uznawana jest jako przeciętna i może zostać osiągnięta bez większego wysiłku
 • kondycja poniżej 20 jest uznawana jako zła i świadczy zaniedbaniu kondycji managera.

Kondycja ma obok świeżości i formy bezpośredni wpływ na osiągnięcia zawodnika na boisku. Waga kondycja rośnie wraz z upływającym czasem, co oznacza że jest ona szczególe ważnym czynnikiem w końcówkach meczów.

Umiejętności

Podczas treningu, konkretne umiejętności zawodnika mogą zostać podwyższone - bez treningu pozostaną stałe. Jedynym wyjątkiem są zawodnicy powyżej 32 lat, którzy nie zwiększają swoich umiejętnościi u których one stopniowo się zmniejszają.

Efektywność treningu zaley od różnych czynników:

 • wiek - młodzi trenują lepiej - powyżej 32 żadnego efektu
 • doświadczenie na pozycji - opanowane pozycje dają lepszy efekt dla konkretnych umiejętności; np bramkarz lepiej trenuje bronienie, a napastnik bramkostrzelność
 • znużenie treningiem - im wyższa wartość, tym gorszy efekt na konkretnej umiejętności
 • kontuzje - kontuzjowani zawodnicy nie trenują wcale, poobijani tylko na połowę możliwości
 • świeżość - poniżej 50 punktów świeżości, efekt treningu szybko spada i wzrasta ryzyko kontuzji
 • charakter - orliwi zawodnicy trenują trochę lepiej
 • personel - im wyższe umiejętności trenera, tym lepszy efekt treningu
 • wyjątek przy treningu bramkarza - do trzech bramkarzy trenuje normalnie, kolejnych dwóch już tylko po części, pozostali wcale.

Rzut oka na 8 umiejętności:

 • Bronienie - najważniejsza umiejętność bramkarza
 • Gra w obronie - najważniejsza umiejętność obrońcy (Q2)
 • 1-1 - ogólna umiejętność, różna waga na różnych pozycjach
 • Podania - ogólna umiejętność, różna waga na różnych pozycjach
 • Rozgrywanie - najważniejsza umiejętność dla środkowego pomocnika (Q5)
 • Gra skrzydłami - najważniejsza umiejętność zawodników skrzydłowych (Q4, Q6)
 • Technika - ogólna umiejętność, różna waga na różnych pozycjach
 • Torschuss - najważniejsza umiejętność środkowych napastników (Q8)

Umiejętności określają, jak dobrze będzie grał zawodnik na danej pozycji, dlatego dalsze wyjaśnienia znajdują się na stronie Ustawienie.

Świeżość

Gracz traci świeżość przez:

 • trening: za każdą jednostkę treningu (kwadracik) jeden punkt świeżości
 • mecze: ligowe, pucharowe i sparingi, w zależności od zaangażowania

Świeżość regeneruje się trochę samoistnie codziennie. fizjoterapeuta wspomaga dzienną regenerację i może ją przyśpieszać, w zależności od swoich umiejętności.

Zawodnicy z wysoką kondycją, tracą trochę mniej świeżości podczas meczów.

Świeżość określa, z jakim zaangażowaniem zawodnik może sobie pozwolić. Przykład: zawodnik ma świeżość 50% i ma grać z zaangażowaniem 75%, jednak zagra on tak jak przy 50% zaangażowania, ale skutki uboczne będą tego wyższego zaangażowania (tych 75%).

Niska świeżość (<50%) obniża sprawność zawodnika.Zawodnik będzie gorzej trenował, będzie bardziej podatny na kontuzję i podczas meczu będzie grał poniżej swojego potencjału. Straty podczas meczów są następujące:

 • >50% = 100% osiągnięć
 • 50% = ok. 90% osiągnięć
 • 40% = ok. 80% osiągnięć
 • 30% = ok. 70% osiągnięć
 • 20% = ok. 60% osiągnięć
 • 10% = ok. 50% osiągnięć

Przy świeżości 0, nie ma efektu treningu oraz ryzyko kontuzji jest największe.

Obowiązują określenia:

 • świeżość od 90 określana jest jako dobra
 • świeżość od 50 określana jest już jako zła
 • świeżość od 15 określana jest jako krytyczna

Świeżość zawodników powinna być zawsze kontrolowana. gracz z niską świeżością może potrzebować wiele tygodni, aby ją zregenerować całkowicie.

Znużenie treningiem

Przy monotonnym treningu, pojawia się efekt znużenia. Średnia przeznaczonych jednostek treningowych w trzech ostatnich tygodniach (prezentowana przez szary trójkącik), służy jedynie do orientacji, jak intensywnie umiejętności była trenowana - nie ma żadnego związku z konkretną wartością znużenia treningiem.

Im wyższa intensywność z jaką trenowana jest umiejętność, tym każdorazowo wyższe jest znużenie przy tej umiejętności. Przy czym:

 • trenowanie umiejętności na mniej niż 2 jednostki, spowoduje spadek znużenia
 • trenowanie na więcej niż 2 jednostki, spowoduje wzrost znużenia
 • mniej lub więcej jednostek, powoduje odpowiednio, szybszy spadek lub wzrost efekty znużenia
 • asystent_trenera zmienia ilość koniecznych jednostek dla znużenia, iw zależności od sowich umiejętności, umożliwia prowadzenie intensywniejszego ciągłego treningu.

Przy trenowaniu zawodnika, nie występuje efekt malejącego efektu. To oznacza, że przy takim samym znużeniu treningiem, dwukrotny trening na 5 kratek, jest tak samo efektywny, jak jednorazowy trening na 10 kratek. Przy maksymalnym znużeniu efekt treningu danej umiejętności wynosi jedynie około 1/3.

Trening kondycji i formy nie powoduje znużenia i jest zawsze prowadzony z efektywnością zależną od ilości przydzielonych jednostek.

Aktualizacja znużenia ma miejsce zawsze razem z aktualizacją aktualizacją treningu

Doświadczenie na pozycji

Doświadczenie na pozycji zawodnika mówi, na jakich pozycjach (kwadratach) zawodnik opanował grę. Jest ono kluczowe dla efektu treningu zawodnika (waga umiejętności) ponieważ, im wyższą wagę ma dana umiejętność na danej pozycji, tym lepszy efekt treningu.

Więcej o doświadczeniu na pozycji można przeczytać na stronie Piłkarze. Ma ono wpływ jedynie, jeżeli zawodnik posiada 50 lub więcej punktów doświadczenia na jednej lub więcej pozycjach. Sumaryczny efekt treningu jest jednak zawsze równy 100%.

Kiedy zawodnik jest ograny jedynie na jednej pozycji, np środkowy obrońca (ŚO), będzie on trenował na 100% jak ŚO. Jeżeli ten zawodnik jednak będzie ograny na ŚO na 90% oraz jako środkowy pomocnik (ŚP) na 60%, będzie on trenował z efektywnością 60% (bo 90/150) jako ŚO i z 40% (60/150) efektywnością jako ŚP. Innymi słowami: będzie on trenował mniej intensywnie jako obrońca ale zwiększy przez to trening rozgrywania.

Szczegółowe informacje na temat kalkulacji doświadczenia na pozycji są przedstawione w rozdziale Formuły i wartoścDoświadczenie na pozycji.

Trening drużynowy

Na tej stronie można rozdysponować 10 kratek na trenowanie 6 różnych taktyk, spalonych i na stałych fragmentów gry. Pozioma linia pod taktyką oznacza, ile procent taktyki zostało już opanowane. Gdy linia sięga do końcówki trzeciego kwadracika, taktyka jest opanowana na 30%. Nie powinno się używać taktyk, tak długo, jak są one wytrenowane poniżej 70%.

Ponieważ trening drużynowy nie powoduje znużenia i nie prowadzi do straty świeżości, powinniście wykorzystywać wszystkie 10 jednostek treningu. Występuje tu jednak zjawisko malejącego efektu. Taktykę do 70% można wytrenować stosunkowo szybko, jednak po tym, dalsze wzrosty są już znacznie mniejsze - ostatnie procenty wymagają długiego i cierpliwego treningu.

Zalecamy trenować jedną taktykę po drugiej z maksymalną intensywnością, aby można było je używać najszybciej jak się da. jeżeli osiągnie ona odpowiedni poziom, można trenować kolejną. Jednakże na każdej wytrenowanej aktyce powinno się zostawić 1 kratkę treningu, ponieważ w przeciwnym wypadku jej opanowanie zacznie spadać.

Trenowanie stałych fragmentów podwyższa efektywność rzutów wolnych i rożnych. Skutki innych taktyk zostały omówione na stronie Ustawienie.

Trening indywidualny

Pokazuje po prawej stronie, podobnie jak w statystyce Zawodnik: Przebieg treningu, rozwój racza w postaci wykresu (opcja Premium).

Po lewej stronie, istnieje możliwość wyłączenia z treningu pojedynczych zawodników, odznaczając pierwszą kolumnę. To ma przede wszystkim sens wtedy, gdy świeżość jakiegoś zawodnika jest niska lub gdy znużenie treningiem (np u właśnie zakupionego zawodnika) jest wysokie. To ostatnie, można sobie zobaczyć wybierając z listy rozwijanej.

Nie zapomnijcie ponownie włączyć zawodników do treningu, gdy ich świeżość i znużenie będą już w porządku!

Dane treningowe

Pokazuje przebieg zmiennych cech piłkarzy takich jak: forma, świeżość i kondycja, jako średniej wartości całego zespołu.

Atmosfera

Atmosfera w drużynie wpływa na posiadanie piłki w trakcie meczu. Im wyższa atmosfera, tym efekt jest lepszy. Ma on także nieznaczny wpływ na formę.

Atmosfera zależy od każdego zwycięstwa i porażki zespołu. Atmosfera rośnie po wygranej i opada po klęsce. Siłą TOP 15 zawodników każdego zespołu jest zestawiana w relacji z wynikiem. Oznacza to, że przergana z silnym rzeciwnikiem nie spowoduje takiego spadku jak przegrana ze słabszym i na odwrót w przypadku wygranych.

W przypadku remisu, efekt zależy od aktualnej atmosfery. Jeżeli jest ona poniżej linii neutralnej, to wzrośnie, jeżeli powyżej - to spadnie. Poziom neutralny atmosfery leży przy 50 punktach , ale obecność psychologa można na niego pozytywnie wpływać.

Mecze towarzyskie mają wyraźnie mniejszy wpływ na atmosferę, niż mecze obligatoryjne. Psycholog i zawodnicy z charakterem lubiany, mają pozytywny wpływ na atmosferę. Ciągłe transfery, szczególnie sprzedaż, prowadzą do niepokoju w drużynie i mają negatywny wpływ na atmosferę panującą w zespole.

Reputacja

Reputacja Twojego klubu ma wpływ na ilość widzów przychodzących na mecze. Zależy ona mniej więcej od podobnych czynników jak atmosfera i dlatego kształtuje się (mniej lub więcej) równolegle z nią. Te czynniki to:

 • PR-Menadżer wpływa na reputację podobnie jak psycholog na atmsferę.
 • efekty wygrany/przegranych spotkań są o połowę mniejsze niż dla atmosfery, gdy mecz jest na wyjeździe
 • siła zespołu jest nieistotna, za to decydująca dla wielkości zmiany jest relacja między punktami w lidze (mecze ligowe) lub relacja między poziomami ligowymi (mecze pucharu ligi)
 • znaczenie ma również wynik (różnica bramek)

Wartość reputacji była przed Goalunited 2009.II ukryta i decydowała o wysokości ofert sponsorskich (teraz, ani jedno ani drugie nie jest prawdą).

Zapisane ustawienia

Premium Features Można zapisać i powtórnie wykorzystać do 4 ustawień treningu i potem wygodnie je używać. Nie trzeba więc, za każdym razem ręcznie, kratka po kratce ustawiać trening (opcja Premium).

Aby zapisać ustawienie, trzeba najpierw ustawić trening. Następnie kliknąć na symbol ołówka i wybrać odpowiedni slot w oknie dialogowym. W polu Nazwa ustawienia można nadać nazwę, która ułatwi rozpoznanie ustawienia (np.: farma bramkarzy). Po kliknięciu na przycisk Tak, ustawienie zostanie zapisane.

Wczytanie zapisanych ustawień następuje po prostu, przez kliknięcie na jedno z czterech ustawień (jeżeli zostały w nich już zapisane ustawienia treningu).

Jak na każdych podstronach, także i tu trzeba kliknąć na czerwony przycisk (z „haczykiem”) u dołu, po prawej stronie, aby zapisać zmiany na stronie.

pl/manual/team/training.txt · ostatnio zmienione: 2009/10/13 11:04 przez dziadek
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported northworks - next generation browser games Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed