goalunited - the football manager

Twoje dane

Na stronach Dom→Twoje dane znajdują się dane osobiste, którymi możesz zarządzać. Obok większości danych, możesz zaznaczyć (w kolumnie Strony klubowe) czy mają być one upublicznione na twoich stronach informacyjnych. Generalnie, wszystkie dane są początkowo niewidoczne dla innych menadżerów.

Zawsze powinniście utrzymywać aktualny i poprawny adres e-mail, ponieważ w przypadku, gdy zapomnicie hasło, jest ono wysyłane na ten właśnie adres.

W zależności od tego, w jakim kraju zarejestrowany jest Twój klub, będzie możliwość wybrania między różnymi językami. Po zmianie języka konieczne będzie przelogowanie, zanim nowy jeżyk zostanie użyty.

Z danych takich jak nazwa managera i hasło, możesz zmienić tylko hasło. Aby to zrobić, musisz wpisać nowe hasło w obu polach (Hasło, Powtórz hasło). Kiedy wciśniesz przycisk Zapisz, zacznie obowiązywać nowe hasło.

Za pomocą przycisku „Generowanie” możesz zlecić automatowi wygenerowanie bezpiecznego hasła. Jeżeli nowe hasło będzie odpowiadać, należy je przepisać do pola „Powtórz hasło” i kliknąć przycisk Zapisz.

Za pomocą przycisku „Sprawdź”, możesz przetestować bezpieczeństwo swojego hasła. Ta funkcja przeprowadza kilka testów, aby sprawdzić pewność aktualnego hasła. Nie oznacza to jednak, że hasło jest bezwarunkowo pewne. Radzimy przeczytać również tę stronę ze wskazówkami dotyczącymi haseł.

Wskazówki:
  • Nie mamy możliwości zbyt często akcentować, jak ważnym jest posiadanie bezpiecznego hasła. Zwróćcie uwagę, że hasło powinno być trudne do odgadnięcia i posiadać minimum 8 znaków (im więcej tym lepiej) oraz nie powinno występować w żadnym słowniku. Najlepiej, jak będzie się składać przypadkowych znaków.
  • Pozwól systemowi wygenerować bezpieczne hasło, przy pomocy przycisku „Generuj”.
  • Jeszcze bezpieczniejsze są hasła składające się z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
  • Nazwy miast, nazwy klubów lub znajomych panienek ;) są niebezpieczne i łatwe do odgadnięcia!
pl/manual/home/personal_data.txt · ostatnio zmienione: 2009/09/04 17:31 przez dziadek
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported northworks - next generation browser games Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed